Bilindiği üzere kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi gonadlar için (kadında yumurtalıklar veya erkekte testisler) oldukça toksiktir. Bu durum hem kadında hem de erkekte infertiliteye neden olabilen önemli bir durumdur. İnfertiliteye ek olarak özellikle kadınlarda gonadların fonksiyonlarının bozulmasına bağlı hormon üretiminin de azalması ile erken menopoz gibi sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Kanser tedavisinin gonadları etkilemesi tedavide kullanılan ajanlara, bu ajanların dozlarına ve tedavinin uygulandığı yaşa göre değişiklik gösterir.
Kanser tedavisi sonrasındaki gebeliklerde tamamlanmış tedaviye bağlı gelişebilecek çeşitli doğum defektleri, düşükler veya ölü doğum gibi istenmeyen durumlar için risk artışı gösterilmemiştir. Ayrıca özellikle gebelikte artış gösteren bazı hormonlardan olumsuz etkilenen meme kanseri veya rahim kanseri gibi durumlar haricinde kanser tedavisinden sonraki gebeliğin tedavi ile kür sağlanmış kanserin klinik seyrini etkilemediği bilinmektedir. Dolayısıyla başarılı kanser tedavileri sonrasında çeşitli fertilite koruyucu yöntemlerinin uygulanması ile çiftler sağlıklı çocuk sahibi olmasında bu açıdan bir sakınca yoktur.
Kadınlar için uygulanan fertilite koruyucu yöntemler
Erkekler için uygulanan fertilite koruyucu yöntemler