Spermiogramda sperm görülmeyen olguların (azospermi) araştırılmasında en sık baş vurulan testtir. Açık teknikle veya iğne biyopsisi ile uygulanabilir. Açık biyopsi ile ilk seferde yeteri miktarda doku kolaylıkla elde edilebilirken, iğne biyopsisi için işlemin birkaçdefa yapılması gerekebilir ki bu durum iğne biyopsisini daha travmatik bir yöntem haline sokar. Biyopsinin sperm gelişimi aşamaları hakkında çok değerli bilgiler verir. Ayrıca TESE ile yeterli sperm elde edilme şansı konusunda da yeterli bilgi sağlamaktadır.
İşlemi yapan kişinin deneyimi testin başarısı ile yakın ilişki içindedir. Merkezimizde testis biyopsisi günü birlik işlemler çerçevesinde hastanede yatma ihtiyacı olmadan denetyim li bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. İşlem sırasında ağrıya yönelik lokal uyuşturma yöntemleri kullanılmaktadır.