Bazı infertilite neden olan durumlar özellikle de erkek infetilitesine yol açan durumların bazıları genetik nedenler sebebiyle ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bazı infertiliteye de yol açabilen bazı genetik hastalıklar doğacak bebeğin de bazı genetik hastalıklar ile birlikte doğmasına yol açabilir. Bu hastalıkların tanınması hem infertil çifte uygulanacak tedavinin planlanması hem de doğacak bebeğin de genetik hastalıklar açısından ele alınmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir. Özellikle down sendromu, frajil X sendromu, orak hücreli anemi, Tay-Sachs ve Akdeniz anemisi (talasemi) gibi bazı genetik hastalıklar infertil çiftlerde görebildiğimiz ve genetik danışmanlık gerektiren rahatsızlıklardır.
Merkezimizde genetik hastalıklar açısından detaylı bir sorgulama yapılmaktadır. Bu çerçevede gerektiği durumlarda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile konsulte edilmektedir. Gerekli genetik danışmanlık sağlanan çiftlerin sonraki takipleri de bu danışmanlık çerçevesinde belirlenmektedir.