Laparoskopi işlemi ışıklı bir kamera vasıtası ile hastanın karın boşluğuna göbekten ve her iki kasıktan açılan 1-2 cm’lik bir deliklerden girilmesi ve rahim, yumurtalıklar ve tüpler gibi pelvik organların direkt olarak monitörden gözlenmesi esasına dayanan bir işlemdir. Yüksek doğruluk oranında tanı değeri yanı sıra aynı seansta yumurtalık kisti, çeşitli pelvik yapışıklıklar, myomlar ve diğer bazı jinekolojik hastalıklar için tedavi olanağı da sunmaktadır. İşlem genel anestezi altında ve ameliyathanede gerçekleştirilmektedir. İşlem sonrası yaklaşık 5-7 günden hasta eski yaşantısına geri dönebilmektedir. Merkezimizde laparoskopi konusunda oldukça deneyimli ve bilimsel yenilikleri yakın takip eden bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastaların operasyon öncesinde gerekli kan testleri, görüntüleme yöntemleri ve anestezi ile konsültasyonları merkezimizde planlanmaktadır. İşlem öncesi ve sonrası hastane takipleri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılmaktadır. İşlemden öncesinde yaklaşık 6-8 saatlik bir açlık gerekmektedir. bu açlık süresince su dahi içilmemelidir.