Çiftlerin bir yıllık süre içerisinde çocuk istemeleri ve korunma yöntemi kullanmamalarına rağmen gebeliğin olmamasına infertilite denir. Türkiyede ve dünyadaki çiftlerde yaklaşık %15 oranında infertilite sorunu vardır. İnfertil çiftlerin yaklaşık yarısından neden erkeğe bağlı iken diğer yarısında da kadına bağlı nedenler söz konusudur. Bunların dışında çiftlerin yaklaşık %10-15’sinde de ne erkekte ne de kadında infertiliteye yol açabilecek bir neden bulunamamaktadır. Bu grup çiftte açıklanamayan infertilite grubu olarak adlandırılmaktadır. Özellikle ileri yaştaki çiftlerde infertilite sorunları daha sık görülür.
Merkezimizde hem erkeğe bağlı infertilite nedenleri hem de kadına bağlı infertilite nedenleri bilimsel veriler ışığı altında başarılı bir şekilde tetkik ve tedavi edilmektedir.