Semen analizinde sperm elde edilemeyen (azospermli) erkeklerin testislerinden mikroenjeksiyonda kullanılmak üzere biyopsi ile sperm alınması işlemine TESE denir. Bu işlem için artık günümüzde işlem sırasında testislerdeki travmayı minimalize edici mikrocerrahi tekniklerin kullanılmaktadır. Böylece mikrocerrahi TESE tekniği ile sperm elde etme oranları daha da artmıştır. Testislere daha az zarar vermesi, kanamanın derhal kontrol edilmesi, kan dolaşımının bozulmaması, tunikanın ince sütür materyali ile dikilmesi nedeniyle kapanmasının doğala daha yakın olması ve nihayet kapatıldıktan sonra testis içi basıncın artmaması mikrocerrahi-TESE’yi üstün kılan özelliklerdir.
İşlem merkezimizde günü birlik işlemler kapsamında hastaneye yatma gereksinimi oluşturmadan yapılmaktadır. İşlem öncesinde lokal anestezi ile ağrı kontrolü sağlanmaktadır. Çıkarılan testis dokusunun Androloji laboratuvarında mekanik ayrıştırma ve enzimatik ayrıştırma işlemine tabi tutulup mikroenjeksiyonda kullanılmak sperm hücresi elde edilir.