Yumurtanın doğal fertilizasyon yeri olan tüpler içerisinde sperm ile karşılaşıp fertilize olma şansının arttırılmasını hedefleyen bir yardımcı üreme tekniğidir. Bu işlemde yumurtalıklar vajinal yöntemle ultrasonografi eşliğinde toplanır ve sperm hücreleri ile birlikte tüplere laparoskopik ve laparotomik yöntemle yerleştirilir. Bu yöntem için mutlaka en az bir fallop tüpü bulunmalıdır. Erkekten elde edilen semende en az 2 milyon sperm olmalıdır. İnvitrofertilizasyon (İVF) tekniklerinin gelişmesi nedeni ile günümüzde kullanımı IVF’e göre daha azdır.